Referat 2013

 

Tid: Lørdag den 27. juli 2013, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

1.Valg af ordstyrer og skriftfører

2.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren

4.Ændring af parcelleje

5.Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Aksel Nielsen og Henning Graversen

6.Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Peter Tarp

7.Evt.

 

  1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører
  2. Formanden bød velkommen og takkede for at så mange var mødt frem til generalforsamlingen. Der er i løbet af året fjernet træer og buske på baunen – særligt på de to arbejdslørdage. Vejen kommune har givet tilsagn om, at de vil fjerne nogle af de mange stakke på baunen.

Der bliver arbejdet videre med det nye udsigtstårn på baunen. Den endelige konstruktion er ikke på plads, men det forventes, at tårnet vil bestå af 3 platforme (øverste ved ca. 12 meter). Vi er i gang med at lave en skitse og vil herefter søge fonde m.v.

Herefter lagde formanden op til pkt. 4 vedrørende ændring af parcelleje:

•Opkrævning af parcelleje skal ske hvert 2. år (mod nu hvert 5. år)

•Parcellejen ændres til 100 kr. hvert 2. år (mod nu 100 kr. hvert 5. år)

Afslutningsvist blev det nævnt, at der er behov for en ny vimpel til flagstangen. Er der nogen der er interesserede i at sponsorere sådan en?

  1. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet/bilaget er godkendt af bilagskontrollanterne.

Vagn lagde herefter op til diskussion. Beretningerne blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

  1. Formanden nævnte, at Selskabet Vittrup Baun har begrænsede udgifter – men også begrænsede indtægter! Ellers blev det nævnt, at det kan være svært at finde frem til de enkelte parcellejere efter 5 år. Formanden nævnte i øvrigt, at det vil være rimeligt, at udgiften bliver 50 kr./år i stedet for 20 kr./år. I 1996 blev parcellejen øget fra 50 kr. hvert 5. år til i stedet 100 kr. hvert 5 år.

Forslaget fra bestyrelsen blev godkendt. Ændringen vil først træde i kraft efter næste indkrævning.

  1. Der var genvalg til Aksel Nielsen og Henning Graversen
  2. Peter Tarp blev ligeledes genvalgt som bilagskontrollant.
  3. I forhold til parcellejen blev følgende forslag nævnt: Ændringen af parcelleje skal allerede nu gælde for nye parcellejere og medlemsbeviser kunne ændres til 200 kr.

Der blev spurgt ind til hvilken indsats bestyrelsen gør for at sælge medlemsbeviser. Formanden: Vittrup Bauns hjemmeside og når vi snakker med folk om baunen. Derudover blev det nævnt, at lyngen ser dårlig ud. Hvad kan vi gøre for at forbedre lyngen?