Referat 2014

 

Tid: Lørdag den 26. juli 2014, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

1.Valg af ordstyrer og skriftfører

2.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren

4.Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Christian Nielsen, Lars Hvelplund og Aksel Storm

5.Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Helle Schøler

6.Evt.

 

  1. Henning Eriksen blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører.
  2. Formanden bød velkommen på en dag, hvor Selskabet Vittrup Baun kunne fejre 80 års jubilæum. Igen i år har det været en succes med de to arbejdslørdage. Tak til Bjarne Eriksen og hjælpere, der har fjernet bunker på baunen. Bestyrelsen lægger op til, at der fra næste år skal være en ekstra arbejdsdag – den 1. lørdag i juni. Her kan man se de nye buske og fjerne dem med en buskrydder.

Der arbejdes stadigvæk med det nye udsigtstårn.

Tak for de mange gaver gennem tiden og dem der har købt medlemsbeviser. Tak til Ejnar Søndergård for grus til veje og den nye vimpel til flagstangen osv. For nuværende er der ønske om nogle flere bænke (gerne længere end de eksisterende).

  1. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne om end Henning Eriksen afløste Helle Schøler pga. ferie.
  2. Der var genvalg til Christian Nielsen, Lars Hvelplund og Aksel Storm
  3. Der var genvalg til Helle Schøler
  4. Der blev spurgt ind til om det skulle være muligt at give penge via hjemmesiden (konto nr.). Formanden vil dog hellere henvise til bestyrelsen herom, så vi også kan takke vedkommende personligt. Referatet fra seneste generalforsamlingen er ikke på hjemmesiden, men kommer det snart! Det blev nævnt, at der mangler oplysninger om bestyrelsen og regnskabet på hjemmesiden. Endeligt blev det nævnt, at der burde være en skitse over de tyske installationer på baunen. Formanden svarede, at beskrivelsen er på hjemmesiden og vi har også standere hertil. Så informationen vil også komme op at hænge på baunen.