Referat 2015

 

Tid: Lørdag den 25. juli 2015, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
 5. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Peter Tarp
 6. Evt.

 

 

 1. Aage Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører.
 2. Formanden startede med at lykønske ordstyreren med gårsdagens 75 års fødselsdag.

I år har der som noget nyt været hele 3 arbejdslørdage. På arbejdslørdagene i februar/marts blev der fjernet hegn om nyplantningen ved skovparcellerne, og der blev fjernet birketræer.

Nyplantningen er nu ca. 15 år, og det ser fint ud!

I lyngarealet er der tidligere fjernet træer og buske.

Nu forsøger vi at tage dem, når de er mindre.

På arbejdslørdagen i juni er de nye skud nemmere og se, og vi fik fjernet en del i det sydøstlige hjørne af baunen.

Sammen med Bjarne Eriksen er der ligeledes blevet fjernet flere gamle stakker.

Vi skal huske at fjerne stakkerne med det samme!

To områder er i år blevet bearbejdet med en grenknuser.

Det er relativt dyrt men forhåbentligt effektivt som lyngpleje.

En alternativ måde til at passe baunen kunne være vha. indhegning og afgræsning med får.

Er det noget folk har en holdning til?

Bestyrelsen har ingen planer herfor og vil ikke selv stå for at passe fårene. Udsigtstårnet er stadigvæk på tegnebrættet.

Før vi kan søge fonde skal vi have lavet et detaljeret projektforslag.

Gennem Lindknud Lokalråd har vi fået en bevilling på 50.000 kr. fra Vejen Kommune.

Bestyrelsen forventer, at have et projektforslag klar i første halvdel af 2016.

Afslutningsvist mindedes Aksel Storm to gode naboer til Vittrup Baun, som vi har mistet i 2015 – Hanne og Henning Eriksen.

 1. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt af bilagskontrollanterne den 23. juli

Efter fremlæggelsen af de to beretninger lagde ordstyreren op til debat bl.a. om en mulig afgræsning af baunens område.

Der var ikke stemning for at afgræsse Vittrup Baun med får.

Bestyrelsen fik dog ok til at arbejde videre med en anden mulighed vedrørende afgræsning med kreaturer.

Aksel Storm nævnte ligeledes, at vi i forhold til næste opkrævning af parcelleje vil opfordre lejerne til at betale via en bankoverførsel, så vi kan spare penge på girokort/breve.

Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 1. Der var genvalg til Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
 2. Der var genvalg til Peter Tarp