Udsigtstårnet giver en vidtstrakt udsigt over baunen område og store dele af omegnen.

Platformen er hævet 7 meter over terræn, og på en god dag kan man skue fra kyst til kyst.

Vi arbejder på at få et nyt tårn op at stå inden for de næste par år.

Det nye tårn forventes at blive højere end det nuværende for at kompensere for træerne i og omkring baunen.

Vi håber at kunne finansiere et nyt udsigtstårn ved hjælp af bidrag fra fonde, private og virksomheder.

Edel og Sigurd Frølund Thomsens fond har allerede støttet projektet med 5000 kr.

Færdsel i udsigtstårnet er som på resten af Vittrup Bauns område på eget ansvar, men vi holder opsyn og sørger for vedligehold.

 

I 2016 har vi gennem Lindknud Lokalråd, fået tilskud fra Vejen Kommune til projektering af et nyt udsigtstårn, herunder et infotårn med plads til informationer om tårnbyggeriet.

En stor tak til Lindknud Lokalråd for indsatsen.